ΒΙΣΤΡΙΖΑ

Αναδασμός Αγροκτήματος Ανατολικής Βίστριζας

Αναδασμός Αγροκτήματος Ανατολικής Βίστριζας

Σε εξέλιξη, από την τοπογραφική μελετητική ομάδα της Consortis, είναι η σύμβαση για  τον αναδασμό του αγροκτήματος της ανατολικής Βίστριζας.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών για τη διενέργεια των αναδασμών των αγροκτημάτων που περιλαμβάνονται στην έκταση που καταλαμβάνει το
αρδευτικό έργο της Ανατολικής Βίστριζας.


Αναλυτικότερα, στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνονται:

  • Τοπογραφικές εργασίες για τη δημιουργία υποβάθρου
  • Κτηματογράφηση
  • Διάταξη και διαχωρισμός νέων κτημάτων
  • Παραλαβή στοιχείων – Αναρτήσεις - Εξέταση ενστάσεων – Διορθώσεις
  • Οριόθετηση – πασσάλωση νέων ιδιοκτησιών

Πρόκειται για ένα έργο πολύπλευρης σημαντικότητας καθώς θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της περιοχής, στην αγροτική και, κατ’ επέκταση, οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Επίσης, με το
έργο αυτό διασφαλίζεται η αειφόρος ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής (χλωρίδα-πανίδα).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ