ΕΥΡΩΠΟΣ

Βελτίωση αγροτικής οδού Γουμένισσας - Ευρωπού, Δήμου Παιονίας 

Βελτίωση αγροτικής οδού Γουμένισσας - Ευρωπού, Δήμου Παιονίας 

Στα πλαίσια του έργου με τίτλο "Βελτίωση αγροτικής οδού Γουμένισσας - Ευρωπού Δήμου Παιονίας" εκπονήθηκε η τοπογραφική μελέτη της περιοχής έτσι ώστε να δημιουργηθεί το τοπογραφικό υπόβαθρο της περιοχής για τις μελέτες των υδραυλικών και της οδοποιίας. 

Ως περιοχή μελέτης ορίστηκε ο υπάρχων αγροτικός δρόμος, ο οποίος συνδέει τον οικισμό του Ευρωπού με τον οικισμό της Γουμένισσας. Έγινε αποτύπωση σε μία ζώνη εμβαδού περίπου 0,57 km2 σε μήκος περί τα 8,8 km., ενώ το πλάτος της ζώνης αποτύπωσης είναι μεταβλητό, με ελάχιστο πλάτος τα 20-30 m. εκατέρωθεν του άξονα του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου. Για τις ανάγκες της μελέτης έγιναν τόσο επίγειες αποτυπώσεις όσο και αποτυπώσεις με εναέρια μέσα και συγκεκριμένα με κατάλληλο Σύστημα μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους (ΣμηΕΑ).  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ