το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σχετική αναφορά στην Ένωση και το Διαρθρωτικό Ταμείο, το λογότυπο του ΕΣΠΑ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

ΓΓΕΚ, espa banner

Eleni Andreou Consortis

Δρ. Ελένη Ανδρέου

Υπεύθυνη τμήματος Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Είμαι Αρχιτέκτων Μηχανικός, απόφοιτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Απέκτησα ειδίκευση σε θέματα περιβαλλοντικού σχεδιασμού και ενεργειακής απόδοσης κτιρίων μέσω μεταπτυχιακών σπουδών στο University College Dublin και στη συνέχεια απέκτησα τον τίτλο του Διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ στο επιστημονικό πεδίο του περιβαλλοντικού σχεδιασμού κτιρίων και ανοικτών χώρων.

Η επαγγελματική μου εμπειρία καλύπτει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων Αρχιτέκτονα Μηχανικού, με ενασχόληση τόσο στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όσο και ως στέλεχος Τεχνικών Υπηρεσιών στον Δημόσιο τομέα. Επιπλέον, η επαγγελματική μου ενασχόληση περιλαμβάνει πολυετή διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέσω συνεργασίας με εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Το ενδιαφέρον μου για θέματα περιβαλλοντικού σχεδιασμού, ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, θερμικής άνεσης και μικροκλιματικών  συνθηκών εκφράζεται μέσα από το ερευνητικό μου έργο καθώς και πλήθος σχετικών δημοσιεύσεων σε συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά.

Είμαι μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θεμάτων του ΤΕΕ/ΤΚΜ, στο πλαίσιο της οποίας έχω συμμετάσχει σε επιστημονικές και οργανωτικές επιτροπές συνεδρίων και εκθέσεων Αρχιτεκτονικής.

Μετά από παλαιότερη συνεργασία με την Consortis, επανήλθα στην εταιρεία το 2021, στην οποία είμαι πλέον εταίρος και διαχειρίστρια. Ως υπεύθυνη του Τμήματος Αρχιτεκτονικών Μελετών έχω αναλάβει το συντονισμό και την εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα, με έμφαση στην υψηλή ποιότητα και στις έννοιες της βιωσιμότητας και της καινοτομίας, οι οποίες επιδιώκουμε να διέπουν την δημιουργική έκφραση.

Επιπλέον, η ενασχόλησή μου εντός της εταιρείας εκτείνεται στο πεδίο της έρευνας και ανάπτυξης, στη συγγραφή προτάσεων προγραμμάτων και στο συντονισμό έργων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, σε θέματα που σχετίζονται με τον κτισμένο χώρο.

Επιστροφή στην ομάδα μας