Η Consortis Geospatial συμμετέχει στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Hellas GIS)

2/12/22

Η ομάδα της Consortis Geospatial, στο πλαίσιο του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (HellasGIs), παρουσίασε τη διαδικτυακή εφαρμογή Mobiroad, ένα σύστημα καταγραφής και διαχείρισης παγίων στοιχείων και  βλαβών του οδικού δικτύου.

Το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της HellasGIs, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 1 & 2 Δεκεμβρίου.

Image
Image