το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σχετική αναφορά στην Ένωση και το Διαρθρωτικό Ταμείο, το λογότυπο του ΕΣΠΑ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

ΓΓΕΚ, espa banner

Projects default banner, consortis logo

AGROLESS

Joint reference strategies for rural activities of reduced inputs Basin

Εταίροι του έργου ήταν: η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, η Περιφέρεια του Haskovo, ο Δήμος Lyubimets, η Περιφέρεια Kardzhali και το Πανεπιστήμιο του Plovdiv.

Το έργο αποσκοπεί στη θέσπιση κοινών στρατηγικών αναφοράς για την εφαρμογή γεωργικών πρακτικών μειωμένων εισροών στη διασυνοριακή περιοχή, με την εισαγωγή του αγροτικού πληθυσμού στη χωροχρονικά διαφοροποιημένη διαχείριση των καλλιεργειών που αποσκοπεί στη βέλτιστη αποδοτικότητα, στη βιωσιμότητα και στην προστασία των φυσικών πόρων της γης. Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι: 1. Η δημιουργία κοινών κατευθυντήριων γραμμών και μεθοδολογιών για την εφαρμογή των πρακτικών γεωργίας μειωμένων εισροών και στις δύο χώρες 2. Η χρήση και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας για την ενθάρρυνση Ορθών Γεωργικών Πρακτικών 3. Η πιλοτική εφαρμογή πρακτικών γεωργίας μειωμένων εισροών και η αξιολόγηση τους για μελλοντική χρήση στη διασυνοριακή περιοχή.

Η Consortis συμμετείχε στην πιλοτική εφαρμογή των εργαλείων και εκτίμηση της ποιότητας των προϊόντων που έλαβε χώρα στην Ελλάδα, καθώς και στην εκπαίδευση συμβούλων και του αγροτικού πληθυσμού στη χρήση της προτεινόμενης μεθοδολογίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
INTERREG IV Greece - Bulgaria European Territorial Cooperation Programme 2007-2013