Μελέτη Αντιπλημμυρικής Προστασίας Βόρειου Τομέα Κομοτηνής_2

Μελέτη Αντιπλημμυρικής Προστασίας Βόρειου Τομέα Κομοτηνής

Μελέτη Αντιπλημμυρικής Προστασίας Βόρειου Τομέα Κομοτηνής

Τον Οκτώβριο του 2020, το τμήμα μελετών υδραυλικών έργων της Consortis, υπέγραψε σύμβαση με την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Κομοτηνής, για την αντιπλημμυρική προστασία του βόρειου τομέα της Κομοτηνής και ειδικότερα του πεδίου βολής και την περιοχή του Στρατοπέδου "ΛΓΟΥ (ΠΖ) Παράσχου".

Ο βόρειος τομέας της Κομοτηνής έχει πληγεί πολλές φορές κατά τη διάρκεια κακοκαιρίας, δημιουργώντας αρκετά προβλήματα, σε όλη τη βόρεια Κομοτηνή. Τα αντιπλημμυρικά έργα στις εν λόγω περιοχές (στην περιοχή κατάντη του Πεδίου Βολής και κατάντη του στρατοπέδου «ΛΓΟΥ (ΠΖ) Παράσχου») κρίνονται εξέχουσας σημασίας, καθώς αποτελούν έργα ανάπτυξης και υποδομής, με την αναβάθμιση των δικτύων όμβριων να εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο προστασίας των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος γενικότερα.

Ο σχεδιασμός των απαιτούμενων έργων στηρίχθηκε στα προτεινόμενα αποχετευτικά έργα, τα οποία θεωρείται ότι παραλαμβάνουν όμβρια από στοιχειώδεις επιφάνειες (λεκάνες απορροής). Οι λεκάνες απορροής που χαράχθηκαν και υπολογίστηκαν, αποδίδουν τις παροχές τους στην κεφαλή κάθε αποχετευτικού έργου (δυσμενέστερο σενάριο).

Η ιδιαιτερότητα και ταυτόχρονα η πρόκληση της συγκεκριμένης μελέτης ήταν ότι στην συγκεκριμένη περιοχή διέρχονται στρατιωτικά οχήματα κάθετα στην Ε.Ο από την Βόρεια Έξοδο του στρατοπέδου "ΛΓΟΥ (ΠΖ) Παράσχου", γεγονός που αντιμετωπίστηκε με την κατασκευή ορθογωνικού οχετού εσωτερικών διαστάσεων 2.00 Χ 1.50 και μήκους 8 μέτρων και στο Πεδίο Βολής προτάθηκε αποστραγγιστική τάφρος με βασική διατομή τραπεζοειδούς μορφής με τα συνοδά αποστραγγιστικά έργα (τάφρο και κανάλια).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α Κομοτηνής
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
2020
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Κομοτηνή
Image
Image
Image