το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σχετική αναφορά στην Ένωση και το Διαρθρωτικό Ταμείο, το λογότυπο του ΕΣΠΑ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

ΓΓΕΚ, espa banner

Antonis Fekas

Αντώνης Φέκας

Senior GIS Analyst

Το 2014 αποφοίτησα από το τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Έπειτα, συνέχισα τις σπουδές μου στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, από όπου απέκτησα μεταπτυχιακό δίπλωμα με κατεύθυνση την Χαρτογραφική Παραγωγή και Γεωγραφική Ανάλυση.

Η επαφή μου με το επάγγελμα του μηχανικού ξεκίνησε από τα εφηβικά μου χρόνια, δίπλα στον πατέρα μου, ο οποίος ήταν Τοπογράφος Μηχανικός. Το 2015, ξεκίνησε η επαγγελματική μου πορεία στην Θεσσαλονίκη, όπου συνεργάστηκα με τεχνικές και μελετητικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Κτηματολογίου και της Τοπογραφίας. Η ενασχόλησή μου με τους εν λόγω τομείς, με βοήθησε να διευρύνω τις γνώσεις μου πάνω στη διαδικασία της Κτηματογράφησης, την Φωτογραμμετρία και τις Αποτυπώσεις με επίγεια (GPS) και εναέρια μέσα (UAV).

Από το 2020 ανήκω στην ομάδα της Consortis, η οποία μου έδωσε την δυνατότητα να ασχοληθώ εκτενέστερα με τον τομέα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και της Γεωπληροφορικής.

Επιστροφή στην ομάδα μας