το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σχετική αναφορά στην Ένωση και το Διαρθρωτικό Ταμείο, το λογότυπο του ΕΣΠΑ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

ΓΓΕΚ, espa banner

APPLICATIONS map image

Τεχνογνωσία. Εμπειρία. Ευελιξία

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 Ανακαλύψτε τις εφαρμογές που αναπτύσουμε στην Consortis

MOBI

Στο επίκεντρο της τεχνολογικής μας εξέλιξης βρίσκεται η οικογένεια εφαρμογών MOBI, που αναπτύχθηκε ειδικά για να υποστηρίξει τη διενέργεια επιθεωρήσεων και την καταγραφή προβλημάτων. 

Κάθε μία απαρτίζεται από δύο συμπληρωματικές και αλληλένδετες εφαρμογές που χρησιμοποιούν μια κοινή Βάση Δεδομένων:

• Web εφαρμογή για τη συνολική διαχείριση των εργασιών 
• Mobile εφαρμογή για τη διενέργεια επιθεωρήσεων, τη συλλογή δεδομένων βλαβών και παγίων, καθώς και την απεικόνιση τους σε ένα φιλικό περιβάλλον για τον χρήστη.

Η οικογένεια εφαρμογών MOBI περιλαμβάνει: 

• το MobiRoad για τη διαχείριση οδικών δικτύων 
• το MobiCity  για τη διαχείριση αστικών υποδομών 
• το MobiPark για τη διαχείριση χώρων πρασίνου και χώρων αναψυχής  
• το MobiIndustry για τη διαχείριση και συντήρηση βιομηχανικών υποδομών

Η αρχιτεκτονική των εφαρμογών είναι πλήρως επεκτάσιμη και παραμετροποιήσιμη και προσαρμόζεται στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε επιχείρησης και οργανισμού.

 

MOBI LOGO

Application interface screen into corporate office

Διαδικτυακή πύλη γεωχωρικών δεδομένων EVRYMAP

Η διαδικτυακή πύλη γεωχωρικών δεδομένων EVRYMAP είναι μια εύχρηστη εφαρμογή που βασίζεται σε ανοικτά πρότυπα, συμβατή με το νόμο 3882/2010 για την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) και την Οδηγία INSPIRE. Μέσω αυτής, δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης τόσο των αρμοδίων υπαλλήλων όσο και των πολιτών σε γεωχωρικά δεδομένα όπως ισχύοντες όροι δόμησης, επιτρεπόμενες χρήσεις γης, σημεία ενδιαφέροντος κ.λπ., καθώς και η ενημέρωση των δημοσιευμένων στοιχείων από το προσωπικό του φορέα. Μέσω της εφαρμογής μπορεί να γίνει:

 

  • Εύκολη αναζήτηση και γεωγραφικός εντοπισμός οποιουδήποτε στοιχείου του χάρτη.
  • Άμεση λήψη πολεοδομικών δεδομένων όπως οι ισχύοντες όροι δόμησης, οι επιτρεπόμενες χρήσεις σε συγκεκριμένο σημείο, καθώς και η αντίστοιχη τεκμηρίωση (Τίτλοι, Αποφάσεις κ.λπ.).
  • Υπηρεσίες θέασης / λήψης / καταλόγου σύμφωνα με τα πρότυπα OGC (WMS, WFS, WMTS, WCS, CSW).
  • Προβολή και τηλεφόρτωση γεωχωρικών δεδομένων.
  • Εκτύπωση χαρτοσυνθέσεων.
  • Εξαγωγή επιλεγμένων συνόλων δεδομένων σε μορφή αρχείων καθοριζόμενη από το φορέα ανάθεσης.
EVERYMAP3

Εφαρμογή διαχείρισης ακινήτων - LANDIFY

Το LANDIFY είναι μια εφαρμογή η οποία αναπτύχθηκε με σκοπό τη γρήγορη και εύκολη επισκόπηση, καταχώρηση και επεξεργασία των ακινήτων (γεωτεμάχια και κτίρια), αξιοποιώντας την τεχνολογία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) ανοικτού κώδικα. Η εφαρμογή έχει αποκτηθεί από πλήθος Δήμων διευκολύνοντας τους αρμόδιους υπαλλήλους στο έργο τους, τόσο στην βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των πολιτών, όσο και στη συνεργασία των υπαλλήλων με άλλες υπηρεσίες και φορείς, εξοικονομώντας μεγάλο αριθμό ανθρωποωρών και κατ’ επέκταση δημοσίων πόρων.

LANDIFY4

Εφαρμογή διαχείρισης δικτύων ύδρευσης MAPtheYA

H εφαρμογή MAPtheYA αποτελεί ένα πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση και εποπτεία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης σε ένα ολοκληρωμένο GIS περιβάλλον. Επιπρόσθετα, υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης δεδομένων που σχετίζονται με τους καταναλωτές νερού ύδρευσης. Μέσω της εφαρμογής αυτής, oι τεχνικές υπηρεσίες μπορούν άμεσα και αποτελεσματικά να γνωρίζουν τη θέση των δικτύων, καθώς και τα περιγραφικά στοιχεία αυτών, πριν ακόμα επέμβουν, σε περίπτωση βλάβης, βελτιώνοντας τους χρόνους απόκρισης και μειώνοντας τα κόστη διαχείρισης των δικτύων. Επίσης, πέραν των βασικών χαρτογραφικών λειτουργιών (πλοήγηση, αναζήτηση, επεξεργασία των δεδομένων, εκτύπωση χαρτών κ.λπ.), παρέχονται εξειδικευμένες λειτουργικές οντότητες όπως:

 

  • Δυνατότητα πρόσβασης των χρηστών με βάση ρόλους / δικαιώματα τα οποία θα καθορίζονται από το διαχειριστή του συστήματος.
  • Διαχείριση του δικτύου ύδρευσης ως γεωμετρικό δίκτυο, ώστε να είναι εφικτή η χρήση εργαλείων ανταπόκρισης σε έκτακτα γεγονότα (βλάβες, διαρροές κ.λπ.).
MAPtheYA7