Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Αγίου Πέτρου

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αγίου Πέτρου

Υδραυλική και Περιβαλλοντική μελέτη ΕΕΛ Αγίου Πέτρου

Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του Αγίου Πέτρου και του συλλεκτήριου αγωγού ακαθάρτων προς την ΕΕΛ. Η επεξεργασία των λυμάτων του οικισμού πραγματοποιείται με τη μέθοδο των τεχνητών υγροβιότοπων. Περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου και εκπόνηση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Δήμος Παιονίας
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
2018
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Άγιος Πέτρος