το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σχετική αναφορά στην Ένωση και το Διαρθρωτικό Ταμείο, το λογότυπο του ΕΣΠΑ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

ΓΓΕΚ, espa banner

Geospatial Services image

Τεχνογνωσία. Εμπειρία. Ευελιξία

Παρατήρηση γης

Διαθέτοντας επιστημονικό μετρητικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας μπορούμε να παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις για τη δημιουργία χαρτογραφικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.

 

  • Αεροφωτογραφίσεις
  • Επίγειες αποτυπώσεις
  • Φωτογραμμετρία
  • Τηλεπισκόπηση

ΕΡΓΑ