Μικρό Μοναστήρι

Μελέτη κόμβου Μικρού Μοναστηρίου

Μελέτη κόμβου Μικρού Μοναστηρίου

Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά στη βελτίωση ισόπεδου κόμβου μεταξύ της ΠΕΟ Αθηνών – Θεσσαλονίκης και των τοπικών οδών προς τους οικισμούς του Μικρού Μοναστηρίου και του
Άδενδρου, εκατέρωθεν της ΠΕΟ Στόχος της μελέτης είναι η βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης από πλευράς ποιότητας κύλισης και οδικής ασφάλειας, για την αποφυγή ανάπτυξης υψηλών ταχυτήτων και κατά συνέπεια αυξημένο κίνδυνο θανατηφόρων τροχαίων οδικών ατυχημάτων.

Η μελέτη εξέτασε διάφορες λύσεις και διατάξεις ισόπεδων κόμβων (με ή χωρίς φωτεινή σηματοδότηση), με τελική προσφορότερη πρόταση την:

  • Κατασκευή κυκλικού κόμβου μονής λωρίδας κυκλοφορίας, με τέσσερις κλάδους πρόσβασης, κεντρική νησίδα και διάταξη ελιγμού επί των κλάδων της ΠΕΟ
  • Εφαρμογή κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης,
  • Επέκταση του τεχνικού της υφιστάμενης αρδευτικής διώρυγας
  • Γενικότερη βελτίωση της οδικής υποδομής και επιφάνειας κύλισης της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ