το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σχετική αναφορά στην Ένωση και το Διαρθρωτικό Ταμείο, το λογότυπο του ΕΣΠΑ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

ΓΓΕΚ, espa banner

Λένα Πείτση

Λένα Πεΐτση

Τμήμα Διαγωνισμών

Είμαι απόφοιτη του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και από το 2005 ασχολήθηκα ως μηχανικός με την επίβλεψη και τη διαχείριση κατασκευών Δημοσίων Έργων που υλοποιήθηκαν είτε από εθνικούς πόρους είτε στο πλαίσιο επιχειρησιακών ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Κατά το διάστημα αυτό απέκτησα γνώση της νομοθεσίας των Δημοσίων Έργων και συνεργάστηκα με πλήθος Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών για την ορθή και ομαλή εκτέλεση των συμβάσεων.

Οι γνώσεις που αποκόμισα βοήθησαν ώστε να ξεκινήσει η συνεργασία μου με την CONSORTIS το 2016 ως Σύμβουλος Υποστήριξης για την ολοκλήρωση των Πράξεων του ΕΣΠΑ 2007-2013 στην ΕΥΔ και στη συνέχεια να αναλάβω το τμήμα Διαγωνισμών της εταιρείας το 2019 καθώς και την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου σε δημόσιους φορείς στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Κάθε ενασχόλησή μου με την προετοιμασία προσφοράς  για Δημόσιο Διαγωνισμό αποτελεί και μια πρόκληση να ανταποκρίνομαι στις νέες απαιτήσεις.

Επιστροφή στην ομάδα μας