Μαρία Μπόλματη

Μαρία Μπόλματη

Τμήμα Τοπογραφίας & Κτηματολογίου

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Από το 2000 έως το 2005 σπούδασα στο τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών της πολυτεχνικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και επέλεξα να ασχοληθώ με τον τομέα υδραυλικών και συγκοινωνιακών έργων.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 παρακολούθησα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο “Προστασία περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη” του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.

Από το 2007 δραστηριοποιούμαι στον τομέα των μελετών. Έχω ασχοληθεί κυρίως με τοπογραφικές μελέτες, επεκτάσεις σχεδίου πόλεων και μελέτες Εθνικού Κτηματολογίου. Επίσης, έχω συμμετάσχει στην εκπόνηση υδραυλικών και περιβαλλοντικών μελετών. Επιπροσθέτως, έχω ασχοληθεί με τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων ιδιωτών, χωρικών μεταβολών κτηματολογίου και διορθωτικών πράξεων εφαρμογής.

Το 2014 ήμουν μέλος της Επιτροπής Ενστάσεων Κτηματολογίου για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Προσπαθώντας να διευρύνω τα αντικείμενα ενασχόλησης μου, έχω παρακολουθήσει σεμινάρια του ΤΕΕ και του συλλόγου Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών σχετιζόμενα με τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, τις πράξεις εφαρμογής και επεξηγήσεις νέων νόμων.

Η συνεργασία μου με την Consortis ξεκίνησε το Μάρτιο του 2009 και έκτοτε, σε ένα εργασιακό περιβάλλον αλληλοσεβασμού, συνέπειας και ευελιξίας ως προς τον τρόπο εργασίας, ασχολούμαι με ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων που, κυρίως, σχετίζονται με την κλασσική τοπογραφία.

Ακολουθώντας τις ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας και παρακολουθώντας τις συνεχείς μεταβολές της νομοθεσίας στο αντικείμενο του μηχανικού και πάντα σε κλίμα ομαδικότητας, εκπονούμε μελέτες υψηλής ποιότητας και στοχεύουμε στην περαιτέρω εξέλιξη των δυνατοτήτων μας.

Επιστροφή στην ομάδα μας