ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ

Μελέτη συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, στην περιοχή της Αξιούπολης

  Μελέτη συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, στην περιοχή της Αξιούπολης

  H Consortis ανέλαβε τη μελέτη συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Αξιούπολης. Το προς μελέτη κτίριο αποτελεί κτίσμα της δεκαετίας του 1930, το οποίο κατασκευάστηκε προκειμένου να στεγάσει το Δημοτικό Σχολείο Αξιούπολης και αποτελεί εξαιρετικό δείγμα σχολικών κτιρίων της εποχής.


  Βασικός σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, η επιλογή των κατάλληλων παρεμβάσεων και η μελέτη τους με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Στο πλαίσιο της μελέτης θα ληφθούν υπόψη οι αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, τα ζητήματα της θερμικής και οπτικής άνεσης, τα παθητικά συστήματα ψύξης και θέρμανσης, θέματα προστασίας του κελύφους, θέματα φυσικού αερισμού και φωτισμού, η συμπεριφορά και οι ιδιότητες των υλικών, καθώς και η διαχείριση ειδικών χαρακτηριστικών του κτιρίου.


  Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτίσματος θα συμβάλει στη συνολική αναβάθμιση του κτιρίου, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στην βελτίωση των συνθηκών εσωκλίματος του κτιρίου. Οι βασικές αρχές που ακολουθεί η πρόταση είναι οι παρακάτω:

  • Περιβαλλοντική, λειτουργική, ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση ενός κτιρίου που αποτελεί τοπόσημο για τον οικισμό και για τον Δήμο
  • Βελτίωση των συνθηκών εσωκλίματος και της ποιότητας του εσωτερικών περιβαλλοντικών συνθηκών
  • Διατήρηση ταυτότητας
  • Σεβασμός στην ιστορικότητα του κτιρίου και τα μορφολογικά του χαρακτηριστικά
  • Ενίσχυση της ενσωμάτωσης του κτιρίου στην κοινωνική ζωή και της επισκεψιμότητας του μουσείου
  • Ανάδειξη της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης σε δημόσια κτίρια

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

  Image