Παροχή υπηρεσιών συμβούλου στο Αποχετευτικό Δίκτυο & ΕΕΛ Γουμένισσας_1

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου στο Αποχετευτικό Δίκτυο & ΕΕΛ Γουμένισσας

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου στο Αποχετευτικό Δίκτυο & ΕΕΛ Γουμένισσας

Σε συνέχεια της οριστικής μελέτης συλλεκτήριου αγωγού ακαθάρτων, επέκταση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Γουμένισσας του Δήμου Παιονίας, η Consortis ανέλαβε καθήκοντα τεχνικού συμβούλου κατά την κατασκευή του έργου.


Σκοπός της μελέτης ήταν:

 

  • Η διαχείριση των αστικών λυμάτων και η μείωση της ρύπανσης των υδατικών πόρων.
  • Η πρόταση συστήματος επεξεργασίας λυμάτων με μικρές ενεργειακές απαιτήσεις, ελάχιστη συντήρηση και οικολογικά φιλικό.
  • Ο σχεδιασμός και η βελτιστοποίηση της επέκτασης του αποχετευτικού συστήματος της Γουμένισσας.
  • Η συλλογή όλων των υφιστάμενων παντορροικών δικτύων και η σύνδεση τους με την προτεινόμενη ΕΕΛ.
  • Η λύση διαχωρισμού των παντορροικών παροχών κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρικών φαινομένων.
  • Ο σχεδιασμός αντλιοστασίων και κεντρικού καταθλιπτικού αγωγού προσαγωγής λυμάτων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Α.Ν.Ε.Θ
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
2020
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ
Image