Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα_1

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα σε Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Δυτικής Ελλάδας

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα σε Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Δυτικής Ελλάδας

Η εταιρεία υποστήριξε Δήμους των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο συμβάσεων παροχής υπηρεσιών συμβούλου σε χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα.

Ως Σύμβουλοι, τα αρμόδια στελέχη της εταιρείας συνέδραμαν τις υπηρεσίες των εν λόγω Δήμων, σε επίπεδο επιστημονικό και διεκπεραιωτικό, με τη διατύπωση απόψεων, επιστημονικών συμβουλών και εναλλακτικών χειρισμών για την αποτελεσματική επίλυση μιας σειράς ζητημάτων χωροταξικού και πολεοδομικού ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγμα τη διερεύνηση δυνατότητας τροποποίησης των εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και αιτιολόγηση της αναγκαιότητας εκπόνησης ειδικών μελετών στο επίπεδο του τοπικού χωρικού σχεδιασμού κ.ά.

Στο παραπάνω πλαίσιο, υποστήριξε επίσης διαδικασίες διαβούλευσης, καθώς και επικοινωνίας με το αρμόδιο Υπουργείο και την περιφερειακή διοίκηση, όπου αυτό απαιτήθηκε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
2020