Οδικό_Δίκτυο_Κιλκίς

Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης διεύθυνσης τεχνικών έργων περιφέρειας ΑΜΘ για την υποβολή και υλοποίηση πράξεων οδικής ασφάλειας

Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης διεύθυνσης τεχνικών έργων περιφέρειας ΑΜΘ για την υποβολή και υλοποίηση πράξεων οδικής ασφάλειας

Αντικείμενο των υπηρεσιών της CONSORTIS, είναι η τεχνική και επιστημονική υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών  Έργων και των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. στην εξειδίκευση, ωρίμανση  και υλοποίηση των έργων που είναι ενταγμένα και αυτών που θα ενταχθούν στο Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 – 2020».

Ειδικότερα το έργο της CONSORTIS περιλαμβάνει:

  • Την αναθεώρηση και επικαιροποίηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΟΣΟΑ - ΠΑΜΘ) και
  • Την τεχνική υποστήριξη στις διαδικασίες ωρίμανσης, προκήρυξης, ανάθεσης και παρακολούθησης των έργων, σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
2023