Χ.Υ.Τ.Α Κοζάνης

Τοπογραφική αποτύπωση Γ΄κυττάρου Χ.Υ.Τ.Α Κοζάνης 

Τοπογραφική αποτύπωση Γ΄ κυττάρου Χ.Υ.Τ.Α Κοζάνης 

Η ομάδα τοπογραφικών μελετών της Consortis ανέλαβε και ολοκλήρωσε το 2021 την "Τοπογραφική αποτύπωση του Γ' κυττάρου Χ.Υ.Τ.Α Κοζάνης" το οποίο περιλάμβανε την τοπογραφική αποτύπωση του Γ' κυττάρου Χ.Υ.Τ.Α Κοζάνης με χρήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους UAV - DRONE και την απόδοση σε έντυπη και ψηφιακή μορφή της υφιστάμενης κατάστασης, του ψηφιακού μοντέλου εδάφους, διατομών και πίνακα χρωματισμών.   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ