Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστήματος Διάθεσης Γεωχωρικών Δεδομένων του Δήμου Θερμαϊκού

14/12/2022

Στο πλαίσιο του έργου «Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστήματος Διάθεσης Γεωχωρικών Δεδομένων», η εταιρεία μας έχει αναπτύξει το σύστημα για την προβολή, διάθεση και διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου Θερμαϊκού.

Μέσω της εφαρμογής, πέρα από τα πολεοδομικά στοιχεία που μπορούν να αντλήσουν οι μηχανικοί και ενδιαφερόμενοι πολίτες, δίνεται η δυνατότητα προβολής και λήψης των πινάκων, στοιχείων Πράξεων Εφαρμογής (διαγραμμάτων, αποφάσεων και λεκτικών) και στοιχείων Πράξεων Τακτοποίησης του Δήμου.

Για την είσοδό σας στην εφαρμογή πατήστε εδώ: https://thermaikosgis.open1.eu/

Image