Τσαγκαρλής

Δημήτρης Τσαγκαρλής

Τμήμα Γεωπληροφορικής

Αποφοίτησα το 2019 από το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Παράλληλα με τις σπουδές μου παρακολούθησα πληθώρα σεμιναρίων, ενώ συνεργάστηκα με διάφορες εταιρίες πάνω σε ποικίλα αντικείμενα (όπως επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις, ενασχόληση με χρήσεις γης, διαχείριση πληροφοριών και αξιοποίηση τους σε περιβάλλον GIS, Autocad κ.α.).

Σκοπός αυτής της πολύπλευρης μόρφωσης ήταν η συλλογή εμπειρίας πάνω σε διάφορα αντικείμενα του επαγγέλματος και σε μετέπειτα στάδιο, η επιλογή και η έμφαση στον τομέα που με ενδιαφέρει να ασχοληθώ και να τελειοποιήσω.

Πρώτη φορά συνεργάστηκα με την ομάδα της Consortis το Δεκέμβριο του 2018 στο τμήμα του Κτηματολογίου, από όπου αποχώρησα έπειτα από διάρκεια 10 μηνών,  με σκοπό την εκπλήρωση των στρατιωτικών μου υποχρεώσεων ως Στρατονόμος Δεκανέας στην Κύπρο. Τόσο στο τμήμα του Κτηματολογίου, όσο και κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής μου θητείας, ασχολήθηκα κατά κύριο λόγω με την διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων, την επεξεργασία τους και την οπτικοποίηση τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να θέλω να εγκλιματιστώ περισσότερο σε τέτοιου είδους επαγγελματικά σενάρια.

Τον Μάιο του 2020, έχοντας ολοκληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις, έγινα μέλος της Consortis Geospatial όπου ασχολούμαι με την διαχείριση, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή λύσεων GIS, σε μια πληθώρα προβλημάτων (όπως φωτογραμμετρικές εφαρμογές, αντιπλημμυρικές μελέτες, πολεοδομικές μελέτες κ.α.)

Πιστεύω στην ομαδική προσπάθεια και στην επικοινωνία με όλους τους συνεργάτες με σκοπό το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα, πράγμα που η ομάδα της Consortis μου προσφέρει σε υψηλό βαθμό από την πρώτη μέρα.

Σκοπός μου είναι να αξιοποιήσω τις γνώσεις και τα δυνατά σημεία των συνεργατών μου σε συνδυασμό με προσωπική αναζήτηση γνώσεων, έτσι ώστε να μαθαίνω και να βελτιώνομαι κάθε μέρα.

Επιστροφή στην ομάδα μας