Πετρίδης

Στάθης Πετρίδης

Τμήμα Γεωπληροφορικής

Είμαι απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (νυν ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

Τον Φεβρουάριο του 2020 ξεκίνησα την πρακτική μου άσκηση στην εταιρεία Consortis Geospatial, στο τμήμα Γεωπληροφορικής, όπου και εργάζομαι μετά το πέρας αυτής, μέχρι και σήμερα. Μέσω της πρακτικής μου άσκησης και της συνεργασίας μου με το τμήμα, έχω διευρύνει τις γνώσεις μου σε επίπεδο GIS  και Φωτογραμμετρίας, καθώς και σε βασικό επίπεδο γνώσεων σε Βάσεις Δεδομένων και Web Developing.
 Επίσης, έχω συνεργαστεί με τεχνικά γραφεία Πολιτικών και Τοπογράφων Μηχανικών στον κατασκευαστικό τομέα, σε δημόσια και ιδιωτικά έργα.

Η ανάγκη μου να εξελιχθώ στον τομέα της Γεωπληροφορικής και Προγραμματισμού, με έχει ωθήσει στο να μελετώ την εξέλιξη της τεχνολογίας και τις καινοτομίες της, όπως και την ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων γνώσεων μου.

Επιστροφή στην ομάδα μας