Τσιαμαντάς

Παναγιώτης Τσιαμαντάς

Τμήμα περιβαλλοντικών μελετών

Αποφοίτησα από το τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης το 2015, ενώ το 2018 ολοκλήρωσα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο τμήμα «Υδρολογίας» του Vrije Universiteit (VU), στο Άμστερνταμ.

Λόγω της πολύπλευρης φύσης του επαγγέλματος, έχω εργασθεί σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς του κλάδου. Ξεκίνησα το 2018 με την εκπόνηση δασικών, διαχειριστικών μελετών, ενώ στη συνέχεια συμμετείχα στην εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Ειδικών Οικολογικών Αξιολογήσεων καθώς και υδρολογικών και υδραυλικών μελετών.

Έχω δημοσιευμένο ερευνητικό έργο σε ξένα και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, καθώς και σε πρακτικά συνεδρίων ως αποτέλεσμα της συνεργασίας μου με άλλους επιστήμονες τόσο κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής μου όσο και της επαγγελματικής μου πορείας.

Η συνεργασία μου με την Consortis ξεκίνησε το 2021, στο τμήμα Περιβαλλοντικών Μελετών, όπου το κύριο αντικείμενο της απασχόλησής μου είναι η σύνταξη μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς και Ειδικών Οικολογικών Αξιολογήσεων.

Επιστροφή στην ομάδα μας