Σαμαρά

Μαρία Σαμαρά

Τμήμα Μελετών Υδραυλικών Έργων

Κατάγομαι από τον Βελβεντό Κοζάνης. Αποφοίτησα από το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Στο πλαίσιο της διπλωματικής μου εργασίας ασχολήθηκα με τα σύνθετα τσιμεντοειδή κονιάματα ECC, τα οποία αποτελούν μία μοναδική κατηγορία πλάστιμων σκυροδεμάτων. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου συμμετείχα σε δύο προγράμματα ανταλλαγής νέων (erasmus+), με θέματα σχετικά με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την πολυπολιτισμικότητα, που πραγματοποιήθηκαν στην Ισπανία, όπου και παρακολούθησα πληθώρα σεμιναρίων.

Το καλοκαίρι του 2018, στο πλαίσιο της πρακτικής μου άσκησης στην εταιρεία Consortis,  ασχολήθηκα με τοπογραφικά σχέδια, στο λογισμικό σχεδιασμού, Autocad. Από τον Ιούλιο του 2020, εντάχθηκα στο τμήμα Υδραυλικής της Consortis, όπου ασχολούμαι με μελέτες Υδραυλικών Έργων Υποδομής.

Παράλληλα με την εργασία μου, από τον Οκτώβριο του 2021, παρακολουθώ το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με τίτλο “Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων”, με σκοπό την ταχεία ειδίκευση στην τεχνολογία της προστασίας του δομημένου περιβάλλοντος από σεισμούς και άλλους φυσικούς κινδύνους. Κεντρικό θέμα της διπλωματικής μου εργασίας αποτελεί η “Σεισμική αποτίμηση πολυώροφου κτιρίου με τη χρήση των μεθόδων ανάλυσης των κανονιστικών κειμένων του EC8 και του ΚΑΝ.ΕΠΕ”.

Γνωρίζω άριστα αγγλικά και προγράμματα όπως AutoCad, Projecad, QGIS, WaterNet, ERGAmanager, Coord-GR, Revit Structure, SAP2000.

Όσον αφορά στα προσωπικά μου ενδιαφέροντα, μου αρέσει η γυμναστική και η μουσική, καθώς επίσης, απολαμβάνω πολύ τα ταξίδια.

Επιστροφή στην ομάδα μας