POSBEMED

POSBEMED 2

  POSBEMED 2

  Η εταιρία μας ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση ενεργειών των Πακέτων Εργασίας 1, 2, 3, 4 & 5 του έργου: «Διακυβέρνηση και Διαχείριση των Συστημάτων Ποσειδωνίας και Αμμοθινών στη Μεσόγειο - Governance and management of Posidonia beach dune systems across the Mediterranean» με το ακρωνύμιο “POSBEMED 2”, για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg ΜED 2014- 2020».

  Τα λιβάδια Ποσειδωνίας είναι ένα πολύτιμο φυσικό αγαθό, το οποίο εσφαλμένα χαρακτηρίζεται ως φύκια. Συμβάλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την ελαχιστοποίηση της διάβρωσης των ακτών, καθώς τα φύκια που ξεβράζονται στην άμμο από την θάλασσα αποτελούν μία φυσική παράκτια ζώνη προστασίας από τον σχηματισμό αμμοθινών. 

  Τα Πακέτα Εργασίας είναι τα εξής:

  • ΠΕ1: Διαχείριση Έργου
  • ΠΕ2 Επικοινωνία και Διάχυση
  • ΠΕ3 Δοκιμαστικές Εργασίες (Testing)
  • ΠΕ 4 Μεταφορά Τεχνογνωσίας
  • ΠΕ 5 Κεφαλαιοποίηση

   Στόχος του έργου:

  • Η ενίσχυση της λειτουργικότητας και η αντοχή των προστατευμένων περιοχών στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Παροχή προαιρετικών μέτρων για την αποκατάσταση του περιβάλλοντός και συμβολή στην καθιέρωση και ενίσχυση της διαχείρισης σε παράκτιες και θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές προτεραιότητας όπως αυτές της Ποσειδωνίας
  • Ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων (διοικήσεις τόσο των περιφερειακών και τοπικών αρχών όσο και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα) για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τους κινδύνους των τοπικών δράσεων, τον προγραμματισμό και την πραγματική διαχείριση των λιβαδιών της Ποσειδωνίας και των παράκτιων αμμοθινών των προστατευόμενων περιοχών
  • Ανάπτυξη πλαισίου για τη μεταφορά, τη διάδοση και την αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών λήψης αποφάσεων και της πολιτικής για τη διαχείριση της διατήρησης την Ποσειδωνίας παράλληλα με την καλύτερη ενσωμάτωση και εφαρμογή πρακτικών και πολιτικών σε προστατευμένες περιοχές.

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

  ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας