το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σχετική αναφορά στην Ένωση και το Διαρθρωτικό Ταμείο, το λογότυπο του ΕΣΠΑ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

ΓΓΕΚ, espa banner

Consortis photo meeting time

Πολύπλοκες προκλήσεις.

Βιώσιμες λύσεις

ΕΡΓΑ

Η Consortis έχει συμμετοχή σε περισσότερα από 1000 έργα σε ολόκληρη την Ελλάδα σε ένα ευρύ και σύνθετο φάσμα αντικειμένων, που ενίσχυσε τη δυναμική της, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ισχυρού και ευέλικτου σχήματος, που παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, πληρώντας κάθε είδους τεχνικές και αισθητικές προδιαγραφές.

Περιηγηθείτε σε όλα τα έργα μας ή επιλέξτε αυτά που σας ενδιαφέρουν περισσότερο με τη χρήση των φίλτρων.