Σέρρες

Μελέτη Αστικής Κινητικότητας πόλης Σερρών

Μελέτη Αστικής Κινητικότητας πόλης Σερρών

Αντικείμενο της μελέτης είναι η διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης και η διαμόρφωση ενός συνόλου προτάσεων που αφορούν στην οργάνωση της κινητικότητας στην πόλη των Σερρών. Οι επιδιωκόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν βελτίωση της οργάνωσης της κυκλοφορίας και της στάθμευσης, βελτίωση της πληροφόρησης στη μετακίνηση, αναδιάρθρωση λεωφορειακών γραμμών και ενίσχυση της εναλλακτικής μετακίνησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Δήμος Σερρών
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
2015
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Σέρρες
Image