Γεωπληροφορική

Βασικός παράγοντας για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, σχετικά με τους περιορισμούς, τις προτεραιότητες και τους κινδύνους κάθε έργου, αποτελεί η τοποθεσία. Στην Consortis χρησιμοποιούμε σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής για τη συλλογή, οργάνωση και οπτικοποίηση γεωχωρικών δεδομένων υψηλής ακρίβειας και είμαστε αφοσιωμένοι στην ικανοποίηση των πελατών μας με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης λογισμικού, της γεωχωρικής ανάλυσης και σύγχρονων μεθόδων χαρτογράφησης.

ΕΡΓΑ