Υπηρεσίες Συμβούλου

Η δαιδαλώδης νομοθεσία, οι μεταβαλλόμενες τεχνικές προδιαγραφές καθώς και η απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία σε χρηματοδοτικά και επενδυτικά προγράμματα, δημιουργούν την ανάγκη για υποστήριξη από εξειδικευμένους συμβούλους, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Με πολυετή εμπειρία και κατάλληλα εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό παρέχουμε υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου από τη σύλληψη της ιδέας έως και την ολοκλήρωση ενός έργου.

ΕΡΓΑ