Σταθμός μεταφορτώσης απορριμμάτων

Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Παιονίας

Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Παιονίας

H Consortis ανέλαβε και διεκπεραίωσε την περιβαλλοντική αδειοδότηση του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Παιονίας. Για την αδειοδότηση απαιτήθηκε η εκπόνηση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) καθώς το εν λόγω έργο εμπίπτει στην περιοχή GR1220010 του οικολογικού Δικτύου Natura 2000.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Δήμος Παιονίας
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
2014
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Παιονία