το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σχετική αναφορά στην Ένωση και το Διαρθρωτικό Ταμείο, το λογότυπο του ΕΣΠΑ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

ΓΓΕΚ, espa banner

Transportation project photo

Τεχνογνωσία. Εμπειρία. Ευελιξία

Μεταφορές

Στο σύγχρονο αστικό τοπίο, οι μεταφορές παίζουν σημαντικό ρόλο και η ορθή διαχείριση τους έχει ιδιαίτερη σημασία στην αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος και στην ποιότητα ζωής του ανθρώπου σήμερα. Επίσης, οι μεταφορές θεωρούνται ως ένας από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες ανάπτυξης. Έτσι κι εμείς, σταθεροί στον αναπτυξιακό μας προσανατολισμό, συμμετέχουμε ενεργά εδώ και χρόνια στο σχεδιασμό σημαντικών μεταφορικών υποδομών.

Υποδομές Μεταφορών

  • Μελέτες σχεδιασμού υποδομών
  • Μελέτες οδικής ασφάλειας
  • Μελέτες σήμανσης και ασφάλισης

Κυκλοφοριακός σχεδιασμός

  • Σχεδιασμός βιώσιμων συστημάτων μεταφορών
  • Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)
  • Αξιολόγηση επιπτώσεων συγκοινωνιακών έργων
  • Μελέτες Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
  • Κυκλοφοριακές Μελέτες