Υπηρεσίες Συμβούλου Top Banner Default

Παροχή υπηρεσιών για σχολικές μονάδες του Δήμου Χαλκηδόνος

Παροχή υπηρεσιών για σχολικές μονάδες του Δήμου Χαλκηδόνος

Παροχή υπηρεσιών για την ωρίμανση φακέλου υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης “Ολοκληρωμένου προγράμματος δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτίρια” και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης για πέντε σχολικές μονάδες του Δήμου Χαλκηδόνος (δημοτικό σχολείο Γέφυρας, γυμνάσια Γέφυρας,  Βαθύλακκου & Κουφαλίων και λύκειο Νέας Χαλκηδόνας).

KEY FACTS

CLIENT NAME
Δήμος Χαλκηδόνος
COMPLETION YEAR
2011
PLACE
Δήμος Χαλκηδόνος