Υπηρεσίες Συμβούλου Preview Default Image

Παροχή υπηρεσιών για σχολικές μονάδες του Δήμου Σοφάδων

Παροχή υπηρεσιών για σχολικές μονάδες του Δήμου Σοφάδων

Υποστήριξη στην ωρίμανση φακέλου υποβολής πρότασης για ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενο Επιχειρησιακού Προγράμματος και έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης τεσσάρων σχολικών κτιρίων (δημοτικού σχολείου Σοφάδων οικισμού Τσιγγάνων, δημοτικού σχολείου Ματαράγκας, 4ου Νηπιαγωγείου και ΤΕΛ Σοφάδων).

KEY FACTS

CLIENT NAME
Δήμος Σοφάδων
COMPLETION YEAR
2011
PLACE
Σοφάδες