Δικτύωση των εμπλεκομένων φορέων Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη και Διαχείριση του Κινδύνου της Διάβρωσης των Ακτών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

1 Οκτωβρίου 2020

Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, διοργανώθηκε η τηλεδιάσκεψη για τη δικτύωση των εμπλεκομένων φορέων του έργου «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη και Διαχείριση του Κινδύνου της Διάβρωσης των Ακτών, υπό την Επίδραση της Κλιματικής Αλλαγής μέσω της Αξιοποίησης Δεδομένων Παρατήρησης Γης» για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από την ομάδα έργου της Consortis.

Στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης παρουσιάστηκε το έργο, ενώ απώτεροι στόχοι ήταν:

• Η ενημέρωση εμπλεκόμενων φορέων σε σχέση με το Σύστημα του Παρατηρητηρίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης και των δυνατοτήτων του.

• Η ανταλλαγή πληροφοριών και καταγραφή των σχετικών εμπειριών και προβλημάτων των φορέων αναφορικά με θέματα διάβρωσης.

• Η αναζήτηση άλλων παρόμοιων πρωτοβουλιών που συμπληρώνουν τις υπηρεσίες του Παρατηρητηρίου με σκοπό την ανάπτυξη συνεργιών.

• Η ανάλυση της πορείας των δράσεων του έργου και ανάδειξη των αναγκών των φορέων που δύναται να καλυφθούν μέσω του Παρατηρητηρίου.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν συνολικά 30 εκπρόσωποι διαφόρων εμπλεκομένων φορέων / υπηρεσιών που εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για το έργο και συμμετείχαν ενεργά στην εποικοδομητική συζήτηση. Συμμετέχοντες φορείς ήταν η Διεύθυνση Περ/ντος Βιομηχανίας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων ΠΚΜ, το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΚΜ, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, το Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚΜ, η Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, οι ΠΕ Ημαθίας και ΠΕ Σερρών, οι Δήμοι Θεσσαλονίκης, Πολυγύρου, Πύδνας - Κολινδρού, Δέλτα και Αλεξάνδρειας, το Παρατηρητήριο Αστικών Προκλήσεων Δήμου Θεσσαλονίκης, ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου και ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης.

Image
Image
Image