Συμμετοχή στη διαπεριφερειακή συνάντηση εταίρων του έργου CESME

23 Σεπτεμβρίου 2017

Στις 20-21/09/2017 η Consortis (πρώην ΑΚΚΤ-Σύμβουλοι Μηχανικοί) έλαβε μέρος, ως εξωτερικός σύμβουλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην διαπεριφερειακή συνάντηση των εταίρων του έργου "CESME - Circular Economy for SME's", η οποία πραγματοποιήθηκε στο Σεϊναγιόκι της Φινλανδίας. Το έργο CESME συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG EUROPE.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το έργο

Image
Image