το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σχετική αναφορά στην Ένωση και το Διαρθρωτικό Ταμείο, το λογότυπο του ΕΣΠΑ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

ΓΓΕΚ, espa banner

Υπηρεσίες Συμβούλου Preview Default Image

Παροχή υπηρεσιών για σχολικές μονάδες του Δήμου Σοφάδων

Παροχή υπηρεσιών για σχολικές μονάδες του Δήμου Σοφάδων

Υποστήριξη στην ωρίμανση φακέλου υποβολής πρότασης για ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενο Επιχειρησιακού Προγράμματος και έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης τεσσάρων σχολικών κτιρίων (δημοτικού σχολείου Σοφάδων οικισμού Τσιγγάνων, δημοτικού σχολείου Ματαράγκας, 4ου Νηπιαγωγείου και ΤΕΛ Σοφάδων).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Δήμος Σοφάδων
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
2011
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Σοφάδες