ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ

Δημιουργία βάσης δεδομένων και ανάπτυξη εφαρμογής πληροφοριών δόμησης στον Δήμο Παύλου Μελά

Δημιουργία βάσης δεδομένων και ανάπτυξη εφαρμογής πληροφοριών δόμησης στον Δήμο Παύλου Μελά

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι:

  • Η ψηφιοποίηση του αναλογικού αρχείου του στελέχους και του τοπογραφικού διαγράμματος των οικοδομικών αδειών, διατηρώντας την ποιότητα πληροφορίας του αρχείου και αποτρέποντας την περαιτέρω φθορά του από την εκτεταμένη χρήση.
  • Η χωρική καταγραφή, μέσω γεωκωδικοποίησης, του παραπάνω αρχείου με πληροφορίες που αφορούν στην κάθε οικοδομική άδεια.
  • Η δημιουργία ενός Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) το οποίο θα αποτελείται από χωρικά ενεργοποιημένη βάση δεδομένων με συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, μέσω της οποίας θα υποστηρίζονται οι ρόλοι χρηστών και η εφαρμογή για την αρχειοθέτηση, απεικόνιση και αναζήτηση των στοιχείων των οικοδομικών αδειών της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου.
  • Η ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος ηλεκτρονικής διαχείρισης των αιτήσεων χορήγησης αντιγράφων.

 

Το σύστημα αυτό θα συμβάλλει σημαντικά:

  • Στην πλήρη διαφύλαξη του αρχείου και στην εύκολη διαχείρισή του, βάσει του ψηφιακού συστήματος.
  • Στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
  • Στη μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των αιτημάτων που αφορούν την παραγωγή αντιγράφων των οικοδομικών αδειών σε κάθε ενδιαφερόμενο που θα υποβάλλει το αίτημα για τα απαιτούμενα έγγραφα, επιτυγχάνοντας ταχύτητα στην εξυπηρέτηση των πολιτών και των επαγγελματιών που ζητάνε τη συνδρομή της Υπηρεσίας.
  • Στη βελτίωση της εικόνας του Δήμου προς τους πολίτες και τους επαγγελματίες μέσα από την παροχή ενός αξιόπιστου και αποτελεσματικού καναλιού εξυπηρέτησης των αιτημάτων τους.
  • Στην προώθηση της τοπικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την αύξηση της διαφάνειας των διοικητικών διαδικασιών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Image
Image
Image