το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σχετική αναφορά στην Ένωση και το Διαρθρωτικό Ταμείο, το λογότυπο του ΕΣΠΑ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

ΓΓΕΚ, espa banner

ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ- ΚΑΛΟΧΩΡΙ

Εκπόνηση Μελετών και έκδοση άδειας δόμησης για κτίριο Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

Εκπόνηση Μελετών και έκδοση άδειας δόμησης για κτίριο Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

Η εταιρεία μας ανέλαβε την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών και την ολοκλήρωση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την έκδοση άδειας δόμησης κτιρίου Αποθηκών, στο πλαίσιο δημιουργίας Κέντρου Διανομής και Αποθήκευσης στο ακίνητο ιδιοκτησίας της αναθέτουσας εταιρείας, στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, περιλαμβάνει τη διερεύνηση περαιτέρω αξιοποίησης του, σύμφωνα με τις κτιριολογικές ανάγκες του Ομίλου «ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ