Masterplan

Μελέτη γενικού σχεδίου ύδρευσης (Masterplan)

Μελέτη γενικού σχεδίου ύδρευσης (Masterplan)

Το τμήμα υδραυλικών μελετών εκπόνησε τη μελέτη «Μελέτη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master plan) και υλοποίηση σχεδίου ασφάλειας νερού Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά».

Η σκοπιμότητα της μελέτης προέκυψε από την ανάγκη υλοποίησης του μέτρου που περιλαμβάνεται στην 1η αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (ΣΔΛΑΠ). Το μέτρο ανήκει στην κατηγορία των βασικών μέτρων και εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 4 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Το μέτρο αναφέρεται στη Σύνταξη Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης όπου θα εντοπίζονται οι υδατικοί πόροι που θα καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, θα υιοθετούνται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και θα σχεδιάζονται τα απαραίτητα εξωτερικά υδραγωγεία σε προκαταρκτικό επίπεδο.


Η μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης του 1ου Υποέργου, βασίσθηκε τόσο σε εφαρμογές μεθόδων διοίκησης και διαχείρισης (management) όσο και σε επιστημονική γνώση, εμπειρία και τεχνικά μέσα.
Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη περιελάμβανε τα εξής στάδια:

  • Στάδιο Α: Αποτύπωση - Ανάλυση - Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
  • Στάδιο Β: Προτάσεις Διαχείρισης Υδροδοτικού Συστήματος Δήμου – Προβλέψεις Μελλοντικής Ζήτησης
  • Στάδιο Γ: Προτάσεις και πρόγραμμα υλοποίησης έργων αναβάθμισης υδροδοτικού συστήματος
  • Στάδιο Δ: Πρόταση διαχείρισης της ζήτησης και κοστολόγησης της παροχής υπηρεσιών νερού ύδρευσης
  • Στάδιο Ε: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Οριστικοποίηση Master plan

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ