Αντιπλημμυρική Προστασία: Γιατί η εύρεση λύσεων είναι πιο σημαντική από ποτέ;

12/1/2021

Οι μηχανικοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κατανόηση της κλιματικής αλλαγής και στη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των συνεπειών της. Γι' αυτό η αειφορία είναι βασική αξία της Consortis.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση των κινδύνων καταστροφών (UNISDR):

«Οι καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα αντιπροσώπευαν το 91% όλων των καταγεγραμμένων καταστροφών στο χρονικό διάστημα μεταξύ 1998 και 2017».

 

flood protection
Πηγή: tovima.gr

 

Μία από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι η αύξηση του κινδύνου πλημμύρας.

Η  ακριβής σχέση μεταξύ των δύο δεν είναι πλήρως κατανοητή προς το παρόν, καθώς ο κίνδυνος πλημμύρας εξαρτάται επίσης σε μεγάλο βαθμό από κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες.

Τα πλημμυρικά φαινόμενα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή ήπειρο ποικίλλουν και θα συνεχιστούν, όπως αναφέρει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΧ), καθώς οι υψηλότερες θερμοκρασίες μπορεί να οδηγήσουν σε πιο έντονες βροχοπτώσεις και μεγαλύτερες περιόδους ξηρασίας. Αυτό σημαίνει ότι τα περισσότερα μέρη της Ευρώπης θα βιώσουν έως και 35% εντονότερες βροχές το χειμώνα, ενώ τα καλοκαίρια θα είναι πιο ξηρά για περιοχές στη νότια Ευρώπη, όπου και βρίσκεται η χώρα μας.

 

flood protection_1
Πηγή: flood-expo.com

 

Η έξυπνη διαχείριση των πλημμυρικών φαινομένων πρέπει να προσανατολιστεί στην αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος, η οποία έχει ως κατευθυντήρια γραμμή της το εξής ερώτημα:

 

“Πώς μπορούμε να αποθηκεύσουμε το νερό που προέρχεται από τις πλημμύρες μίας περιοχής, ώστε αργότερα, να το εκμεταλλευτούμε σε περιόδους λειψυδρίας;

Ο παραπάνω τρόπος σκέψης είναι εξαιρετικά καθοριστικός αφού πολύ συχνά μπορεί να έχουμε μεγάλη ποσότητα νερού σε μια λεκάνη απορροής, αλλά η ίδια λεκάνη απορροής να αντιμετωπίσει συνθήκες ξηρασίας μήνες αργότερα.

horizontal line

Οι επεμβάσεις που μπορούν να αποτρέψουν και να μετριάσουν τις επιπτώσεις των πλημμυρών είναι οι εξής:

 

  1. Διευθετήσεις ρεμάτων, με κατασκευή φραγμάτων συγκράτησης φερτών στις ορεινές κοίτες  για την συγκράτηση της στερεοπαροχής.
  2. Η χρήση υπόγειων πεδίων διήθησης για τις επιφανειακές απορρές των αυτοκινητοδρόμων εφόσον πρώτα καθαριστούν από τις συγκεντρώσεις υδρογονανθρακών και ελαίων με τα κατάλληλα τεχνικά έργα.
  3. Τα προβλήματα πλημμύρας στο δομημένο αστικό περιβάλλον μπορούν να μετριαστούν επίσης με την κατασκευή υπόγειων πεδίων διήθησης που θα λειτουργήσουν αρχικά ως δεξαμενές εξισορρόπησης για την αποθήκευση των ομβρίων υδάτων και  στην συνέχεια θα επιτρέψουν την διήθηση των απορροών στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα.
  4. Η τοποθέτηση διαπερατών δαπέδων σε μεγάλους σε έκταση χώρους στάθμευσης, σε εμπορικά κέντρα, σούπερ μάρκετ, κινηματογράφους, μνημεία και γύρω από κτίρια, ώστε ένα ποσοστό των ομβρίων υδάτων να διεισδύει στο υπέδαφος.
  5. Συντήρηση, των χώρων πρασίνου έτσι ώστε το νερό να απορροφάται από το έδαφος.
  6. Εφαρμογή ενός συστήματος πολιτικής προστασίας που θα προειδοποιεί και θα απομακρύνει εγκαίρως τους κατοίκους και θα τους φιλοξενεί προσωρινά σε άλλα μέρη.
horizontal line

Κάθε Περιφέρεια και Δήμος οφείλει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα σχετικά με τις πλημμύρες. Διαφορετικά οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις μπορεί να αποβούν μοιραίες.

Η πρόληψη και η προστασία είναι οι μόνοι αποτελεσματικοί τρόποι να προσεγγίσουμε το φαινόμενο αυτό.