Έργα φιλικά προς το περιβάλλον: Γιατί λειτουργούν υπέρ σου

26/1/2021

Η αειφόρος μηχανική και τα έργα φιλικά προς το περιβάλλον συμπεριλαμβάνουν τη χρήση πόρων με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο το περιβάλλον και να μην καταστρέφονται τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τις μελλοντικές γενιές (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2021).

 

Η αειφορία χρειάζεται να γίνει συστατικό της πρακτικής όλων των τομέων της μηχανικής προκειμένου να βελτιωθεί η μελλοντική ποιότητα ζωής όλων. Παρόλα αυτά η αειφορία δεν είναι ένα παράγοντας που πρέπει να προσεγγιστεί μονοδιάστατα. Αποτελεί λύση διεπιστημονικής προσέγγισης και δεν αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της περιβαλλοντικής μηχανικής.

 

αειφόρος-μηχανική

 

 

Ο ρόλος των μηχανικών στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής είναι καίριος, καθώς οι δημιουργία και η προώθηση τεχνολογιών, φιλικών προς το περιβάλλον, είναι πιο αναγκαία από ποτέ.

 Η εξειδίκευση, οι μοναδικές γνώσεις και οι δεξιότητες είναι συστατικά απαραίτητα όχι μόνο για την ύπαρξη τέτοιων τεχνολογιών, αλλά και για την εξασφάλιση της συνεχούς εμφάνισης καινοτόμων λύσεων που λειτουργούν προληπτικά στις προκλήσεις που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή.

 

horizontal line

Τι σημαίνει όμως αειφόρος μηχανική, και πώς συμβάλλει πρακτικά στη ζωή μίας πόλης ή μία κοινότητας;

 

Η μορφές που μπορεί να πάρει η αειφόρος μηχανική είναι:

  • η χρήση μεθόδων που ελαχιστοποιούν την καταστροφή του περιβάλλοντος με σκοπό την παροχή επαρκούς φαγητού, νερού, στέγης και μέσων μεταφοράς του πληθυσμού
  • η εφαρμογή μεθόδων που μας επιτρέπουν να επαναχρησιμοποιούμε τα απόβλητα και τα περισσεύματα μίας διαδικασίας, σε νέες παρόμοιες ή τελείως διαφορετικές διαδικασίες
  • ο συνδυασμός της κοινωνικοοικονομικής διάστασης και των τεχνικών γνώσεων  στις λύσεις που παρέχουμε

 

αειφόρος-μηχανική

 

Οι λύσεις που παρέχει ο κάθε μηχανικός, χρειάζεται να τηρούν όλες τις προδιαγραφές ποιότητας και τεχνογνωσίας και παράλληλα να συγχρονίζονται με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Το στοίχημα εδώ είναι, αυτά τα δύο να συνδυαστούν και να εφαρμοσθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε έργο να είναι αποτελεσματικό και παράλληλα, να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής.

 

horizontal line

Τα έργα υποδομών βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και δημιουργούν ευκαιρίες εντός των κοινοτήτων. Το πόσο καινοτόμα είναι τα έργα αυτά, καθώς και ο βαθμός στο οποίο συμπεριλαμβάνουμε την αειφόρα σε αυτά, αποτελεί άμεση αντανάκλαση των αξιών μιας κοινωνίας.

 

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον, το οποίο παρατηρείται, στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμα αποτελέσματα, όχι μόνο έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει ζωές αλλά και να διευκολύνει την ικανότητα προσέλκυσης του κεφαλαίου που απαιτείται για να καλυφθεί το κενό επενδύσεων στα έργα υποδομής Έτσι, είναι ευθύνη της κοινωνίας και των επαγγελματιών να στρέψουν την προσοχή των επενδυτών προς “environment-focused στόχους”, τονίζοντας τα πλεονεκτήματα σε κάθε διάστασή τους.