Παρατηρητήριο Σεισμών Ελλαδικού Χώρου | Ελασσόνα

9/3/2021

Δορυφορικές εικόνες του Sentinel-1 από το πρόγραμμα Copernicus EU, χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό των εδαφικών παραμορφώσεων μετά τον σεισμό M6.0 κοντά στην Ελασσόνα, στις 03/03/2021. Ο σεισμός ήταν αρκετά σοβαρός οδηγώντας σε αρκετές ζημιές στην περιοχή.

Τα εκτιμώμενα φαινόμενα καθίζησης στην περιοχή έφτασαν περίπου -38 εκ. κατά τη διεύθυνση σκόπευσης του δορυφόρου.

 

elassona


Τα συμβολογράμματα δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα ESA Geohazard Exploitation Platform, από την Αναστασία Τριανταφύλλου του τμήματος Γεωδαισίας & Τοπογραφίας της Πολυτεχνικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εισήχθησαν και διαμορφώθηκαν από τον Αναστάσιο Μπιτζιάδη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Evrymap που δημιουργήθηκε από την Consortis και την παρείχε για το συγκεκριμένο σκοπό για μη εμπορική χρήση.