Δημιουργία νέου χώρου γραφείων της Consortis για το Τμήμα Γεωπληροφορικής

Δημιουργία νέου χώρου γραφείων της Consortis για το Τμήμα Γεωπληροφορικής

Δημιουργία νέου χώρου γραφείων της Consortis για το Τμήμα Γεωπληροφορικής

Στις αρχές του 2020 σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το αρχιτεκτονικό τμήμα μας, ένας νέος χώρος γραφείων, όπου στεγάστηκε το τμήμα γεωπληροφορικής της Consortis.

Στον νέο χώρο, επιφάνειας 205 τ.μ, στεγάζονται πλέον τα γραφεία της εταιρείας, η οποία εδώ και αρκετά χρόνια ασχολείται με επιτυχία με την ανάπτυξη εφαρμογών GIS, παρέχοντας εξατομικευμένες λύσεις που διατίθενται μέσω desktop, web και mobile εφαρμογών, με διαχείριση χωρικών δεδομένων & 3D ανάλυση, παρατήρηση γης και δημιουργία χαρτογραφικών προϊόντων υψηλής ποιότητας, καθώς και με υπηρεσίες διαχείρισης γης και χαρτοφυλακίου ακινήτων.

Ο χώρος σχεδιάστηκε κατάλληλα ώστε να ικανοποιεί τις λειτουργικές ανάγκες και τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου και ευχάριστου χώρου εργασίας και να εξασφαλίζει τις απαραίτητες συνθήκες εσωτερικού περιβάλλοντος.

Στο σχεδιασμό λήφθηκαν υπόψη τα χαρακτηριστικά του χώρου καθώς και ειδικές απαιτήσεις λειτουργίας που απορρέουν από τα αντικείμενα της εταιρείας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
CONSORTIS
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
2020