Ολοκλήρωση του Συστήματος Διαχείρισης Οικοδομικών Αδειών του Δήμου Παύλου Μελά

9/08/2021

Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης οικοδομικών αδειών του Δήμου Παύλου Μελά στο πλαίσιο του έργου «Διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικά Ενεργοποιημένοι Μηχανισμοί Εύρεσης / Διάθεσης Δεδομένων στον Δήμο Παύλου Μελά». Μηχανικοί και ενδιαφερόμενοι πολίτες, μπορούν πλέον να περιηγηθούν στην εφαρμογή, να αναζητήσουν την οικοδομική άδεια που επιθυμούν και να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για τα έγγραφα του φακέλου μιας οικοδομικής άδειας. Η είσοδος επιτυγχάνεται με κωδικούς TAXISnet και ο σύνδεσμος βρίσκεται εδώ: urban.pavlosmelas.gr

Image