το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σχετική αναφορά στην Ένωση και το Διαρθρωτικό Ταμείο, το λογότυπο του ΕΣΠΑ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

ΓΓΕΚ, espa banner

ξένος

Γιάννης Ξένος

Τμήμα Τοπογραφίας & Κτηματολογίου

Είμαι Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός. Το 2002 αποφοίτησα από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας από το τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος ενώ το 2009 έλαβα το δίπλωμά μου από το τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου έως και το 2011, εργάστηκα σε κατασκευαστικά έργα για τη χάραξη και εγκατάσταση δικτύου αγωγών φυσικού αερίου.

Από το 2011 έως το 2013, εργάστηκα στην Κύπρο ως Τοπογράφος μηχανικός αποκτώντας την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Μετά την επιστροφή μου στην Ελλάδα εργάστηκα κυρίως σε μελέτες κτηματογράφησης για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου ενώ ασχολήθηκα και με τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, καθώς και με άλλες εργασίες που εμπίπτουν στο τομέα του μηχανικού.

Προσπαθώντας να διευρύνω τα αντικείμενα ενασχόλησης μου, έχω παρακολουθήσει σεμινάρια του ΤΕΕ, σχετιζόμενα με την υγεία και ασφάλεια σε τεχνικά έργα, τις πράξεις εφαρμογής και το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Η συνεργασία μου με την Consortis ξεκίνησε το Μάρτιο του 2021 και έκτοτε, σε ένα εργασιακό περιβάλλον αλληλοσεβασμού, συνέπειας και ευελιξίας, ασχολούμαι με ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων που, κυρίως, σχετίζονται με την κλασσική τοπογραφία.

Προσπαθώ συνεχώς να ευρύνω τις γνώσεις μου και τις ικανότητές μου ακολουθώντας τις ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας και παρακολουθώντας τις συνεχείς μεταβολές της νομοθεσίας στο αντικείμενο του μηχανικού.

Επιστροφή στην ομάδα μας