Παρασκευή Διάκου

Παρασκευή Διάκου

Δικηγόρος

Σπούδασα Νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από το οποίο έλαβα το 2017 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον Τομέα του Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου.

Ασκώ το επάγγελμα της δικηγόρου αδιαλείπτως από το 2016 έως σήμερα, διάστημα κατά το οποίο ασχολήθηκα, τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής όσο και στην δικαστηριακή πράξη, με ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων απτόμενων κυρίως του Ιδιωτικού Δικαίου.

Διευρύνω τους επιστημονικούς μου ορίζοντες και επικαιροποιώ τις γνώσεις μου με συνεχή επιμόρφωση σε διαρκώς εξελισσόμενους τομείς του Δικαίου, όπως το Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων και το Δίκαιο της Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Προσφέρω τις υπηρεσίες μου στην Consortis από τον Σεπτέμβριο του 2020.

Στο δυναμικό της περιβάλλον έχω τη δυνατότητα να καταστήσω τις νομικές μου γνώσεις και τη συναφή επαγγελματική μου εμπειρία εργαλείο για την δόμηση ασφαλών και διαφανών συναλλακτικών σχέσεων με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.

Επιστροφή στην ομάδα μας