Υπηρεσίες Συμβούλου Top Banner Default

Παροχή υπηρεσιών για σχολικές μονάδες του Δήμου Χαλκηδόνος

Παροχή υπηρεσιών για σχολικές μονάδες του Δήμου Χαλκηδόνος

Παροχή υπηρεσιών για την ωρίμανση φακέλου υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης “Ολοκληρωμένου προγράμματος δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτίρια” και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης για πέντε σχολικές μονάδες του Δήμου Χαλκηδόνος (δημοτικό σχολείο Γέφυρας, γυμνάσια Γέφυρας,  Βαθύλακκου & Κουφαλίων και λύκειο Νέας Χαλκηδόνας).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Δήμος Χαλκηδόνος
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
2011
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Δήμος Χαλκηδόνος