Σχεδιασμός & ανάπτυξη γης

Η αξιοποίηση της γης είναι το βασικό εργαλείο για τη δυναμική ανάπτυξη των επενδυτικών σχεδίων. Σε επίπεδο κοινωνίας, αποτελεί ένα βασικό κριτήριο ποιότητας διαβίωσης. Για αυτό στην Consortis προσεγγίζουμε το σχεδιασμό του χώρου ολιστικά. Αφού εστιάσουμε στις τεχνικές και οικονομικές παραμέτρους κάθε περιοχής ξεχωριστά, δημιουργούμε καινοτόμα, αποτελεσματικά και συνεκτικά σχέδια με στόχο τη δημιουργία κοινωνιών που αξίζει να ζεις.

Ναι, έχουμε εκτεταμένη και εξειδικευμένη εμπειρία στον τομέα, ευρεία γνώση των πολιτικών και θεσμικών κανονισμών και εργαλείων και πλήρη κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν το κόστος, το χρονοδιάγραμμα και τη διαχείριση των αναπτυξιακών έργων, αλλά δεν φτάνει αυτό. Χρειάζεται και περιβαλλοντική ευαισθησία, καθώς δε νοείται αποδοτικότητα και ανάπτυξη χωρίς σεβασμό στον κόσμο που θα παραδώσουμε στην επόμενη γενιά κι αυτό το γνωρίζουμε και, κυρίως, το εφαρμόζουμε πολύ καλά.

ΕΡΓΑ