το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σχετική αναφορά στην Ένωση και το Διαρθρωτικό Ταμείο, το λογότυπο του ΕΣΠΑ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

ΓΓΕΚ, espa banner

Περιβάλλον

Οι απαιτήσεις του αντικειμένου και η ευρεία διάσταση των έργων περιβάλλοντος απαιτεί εξειδίκευση, εμπειρία και τεχνογνωσία. Ο ορθολογικός περιβαλλοντικός σχεδιασμός είναι βασικός κατά την εκπόνηση οποιουδήποτε έργου. Με πολυετή εμπειρία στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και στη διαχείριση έργων προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβούλου και εκπόνησης μελετών και έρευνας εφαρμόζοντας τους σύγχρονους κανόνες της επιστήμης στον τομέα της Μηχανικής Περιβάλλοντος και των Υδραυλικών Έργων.

ΕΡΓΑ