Περιβάλλον

Οι απαιτήσεις του αντικειμένου και η ευρεία διάσταση των έργων περιβάλλοντος απαιτεί εξειδίκευση, εμπειρία και τεχνογνωσία. Ο ορθολογικός περιβαλλοντικός σχεδιασμός είναι βασικός κατά την εκπόνηση οποιουδήποτε έργου. Με πολυετή εμπειρία στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και στη διαχείριση έργων προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβούλου και εκπόνησης μελετών και έρευνας εφαρμόζοντας τους σύγχρονους κανόνες της επιστήμης στον τομέα της Μηχανικής Περιβάλλοντος και των Υδραυλικών Έργων.

ΕΡΓΑ