Μεταφορές

Στο σύγχρονο αστικό τοπίο, οι μεταφορές παίζουν σημαντικό ρόλο και η ορθή διαχείριση τους έχει ιδιαίτερη σημασία στην αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος και στην ποιότητα ζωής του ανθρώπου σήμερα. Επίσης, οι μεταφορές θεωρούνται ως ένας από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες ανάπτυξης. Έτσι κι εμείς, σταθεροί στον αναπτυξιακό μας προσανατολισμό, συμμετέχουμε ενεργά εδώ και χρόνια στο σχεδιασμό σημαντικών μεταφορικών υποδομών.

ΕΡΓΑ