ΚΟΔΡΑ

Ειδικό Χωρικό Σχέδιο Περιοχής πρώην στρατοπέδου Κόδρα, Δήμου Καλαμαριάς

Στους μελλοντικά σημαντικούς πόρους αναψυχής και πρασίνου του Δήμου Καλαμαριάς, συμπεριλαμβάνεται και το στρατόπεδο Κόδρα. Σκοπός της μελέτης είναι η διαμόρφωση πρότασης βιώσιμης χωρικής - πολεοδομικής οργάνωσης στην περιοχή. Η οργάνωση αφορά στις χρήσεις γης και στη λειτουργία του οδικού δικτύου και του δικτύου πεζοδρόμων, ώστε η περιοχή να εξυπηρετεί το σκοπό της ως χώρο αστικού πρασίνου, υπερτοπικού χαρακτήρα.

Μετά την απόδοση του πολεοδομούμενου χώρου στον εξυπηρετούμενο πληθυσμό, θα αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής και θα βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων της Καλαμαριάς, αλλά και του συνόλου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, καθώς το αστικό κενό θα δώσει τη θέση του σε έναν σύγχρονο πόλο υπερτοπικής σημασίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ